Stengods

Bygger föremål samt drejar även bruksföremål. 

Allt i caféet är eget stengods. finns även i butiken under juli.

Raku

Bränner unika föremål i egen rakuugn. Finns i butiken under juli.

Grafik

Arbetar med kopparplåt i pressen i ateljén. Oftast torrnål, etsning men även collografi (limtryck). Kurser anordnas under hösten 2016.

Måleri

Målar med olja.Oftast landskap men även andra motiv.

Glas

Arbetar med glasfusing och gjutning av glas. Ibland monteras glasen med grafik bakom men även fristående på betongfot eller hängade i järnramar.